โทร - 080-588-7444,080-445-6090 | อีเมลล์ - baimint_spa@hotmail.com

สอนเพ้นท์เล็บใช้พู่กัน


BAIMINT SPA PROMOTION

หลักสูตรเรียนเพ้นเล็บ

- ทฤษฏีโครงสร้างเล็บและการเตรียมหน้าเล็บ
- การเรียนเพ้นเล็บด้วยพู่กันปลายแหลม
- การตกแต่งเล็บด้วยคริสตัลและอุปกรณ์ต่างๆ
- การทำลายน้ำ
- การทำลายหินอ่อน 
top