โทร - 080-588-7444,080-445-6090 | อีเมลล์ - baimint_spa@hotmail.com

เรียนปั้นนูนด้วยเจล


BAIMINT SPA PROMOTION

หลักสูตรการปั้นนูนด้วยเจล

- ทฤษฏีโครงสร้างเล็บและการเตรียมหน้าเล็บ
- การปั้นนูนแบบต่างๆด้วยเจล 


top