โทร - 080-588-7444,080-445-6090 | อีเมลล์ - baimint_spa@hotmail.com

โปรโมชั่น นวดไทย ฟรีนวดน้ำมัน


สำหรับท่านที่กำลังสนใจเรื่องของการ เรียนนวดไทย หรือ อยากที่จะเรียนนวด เพื่อไปประกอบอาชีพ นั้น วันนี้ท่านไม่จำเป็นต้องไปหาที่เรียนที่ไหนอีก เพราะว่าเรามีบริการเรื่องของการเรียน นวดไทย โดยอาจารย์ผู้สอนที่ชำนาญและอธิบายได้ละเอียด เข้าใจง่าย

ซึ่งในวันนี้กับ โปรโมชั่นล่าสุดของเรา เมื่อท่าน  สมัครเรียนนวดไทย กับเราแล้ว เราแถม คอรส์เรียนนวดน้ำมัน ให้ท่านฟรีไปเลย เรียกได้ว่าคุ้มอย่างแน่นอน สมัครเรียน 1 แต่ได้ ถึง 2 หลักสูตร โดยท่านจ่ายเพียง ราคา 5,000 บาท เท่านั้น ท่านก็สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ท่านได้รับไปประกอบอาชีพได้แล้ว แต่ สำหรับช่วงนี้ เราจัด พิเศษให้ท่านอีก สมัครเรียน 1 คน แถมเรียนฟรี อีก 1 คนไปเลย เรียกได้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

โปรโมชั่น 3  สมัครเรียนนวดไทย แถมฟรีนวดน้ำมัน ราคา 5,000 บาท

พิเศษ เรียน 1 คน แถมเรียนฟรีอีก 1 คน

เบอร์โทรศัพท์ / 02-718-6911 | 080-588-7444


top