โทร - 080-588-7444,080-445-6090 | อีเมลล์ - baimint_spa@hotmail.com

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ช็อปปิ้งสปา - สอนนวดแผนไทยและนวดสปา ครบวงจร พร้อมให้บริการด้านสุขภาพและผิวพรรณครบวงจรและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับสปาทุกชนิด

  • Rhoncus sit amet, tristique.
  • Suspendisse quis aliquam dui.
  • Proin solicidin in libero.
  • Quisque a ante eget nunc.
  • Pellentesque sit amet in eros.
  • Pellentesque dolor sed convallis.

เกี่ยวกับเรา

สถาบัน BSA เป็นสถาบันสอนนวดสปา นวดแผนไทย สอนสักคิ้ว และสอนเพ้นท์เล็บที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่สนใจมาเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเริ่มต้นมาจากโรงเรียนสอนนวดสปา และนวดแผนไทย วัตถุประสงค์ในการสอนนวดสปาแผนไทยของเรา มุ่งหวังให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับทั่วโลก และพร้อมยกระดับอาชีพนวดแผนไทย ในเรื่องของการนวดเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอีกด้วย

ที่โรงเรียนสอนนวดสปา และนวดแผนไทยของเรา ริเริ่ม และสอนโดยผู้ที่รักและชื่นชอบการนวดเป็นชีวิตจิตใจ เราจึงเข้าใจความต้องการของลูกค้าว่าต้องการอะไรจากการนวด เมื่อท่านเรียนกับโรงเรียนสอนนวดของเรา จึงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนวดอย่างตรงจุด ครบถ้วน และได้รับเทคนิคดีๆ อย่างแน่นอน

สำหรับหลักสูตรที่ทางเราเปิดสอน เราเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนวดและการสปา ในหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ในหลักสูตรที่ตนเองต้องการ และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างชำนาญ หรือหากผู้เรียนท่านใดต้องการเรียนเพื่อนำไปประกอบธุรกิจ เราก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำในเรื่องของการเปิดธุรกิจร้านสปาและนวดแผนโบราณให้อีกด้วย

เนื่องจากมีผู้ที่ต้องการเรียนสักคิ้ว และเรียนเพ้นท์เล็บอยู่จำนวนมาก ทางสถาบัน BSA ของเรา จึงได้มีการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนสักคิ้ว และเพ้นท์เล็บเพิ่มเติมด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วน ซึ่งก็มีหลักสูตรที่หลากหลาย และสอนโดยอาจารย์ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะวิชาเป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่า เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และได้ความรู้จริงๆ แน่นอน
นอกจากเราจะเป็นสถาบันสอนนวดสปา แผนไทยแล้ว เรายังเป็นที่ให้จำหน่ายอุปกรณ์สปา อุปกรณ์นวดไทย แบบครบวงจร ที่ได้มาตรฐาน ในราคาโรงงานอีกด้วย

ทำไมต้องเลือกเรียนหลักสูตรการนวดที่สถาบัน BSA

ในปัจจุบันนี้ หากว่าท่านต้องการที่จะเรียนนวดเพื่อนำไปประกอบอาชีพ คงไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีสถาบัน หรือโรงเรียนที่เปิดสอนอยู่มากมาย แต่การจะมั่นใจได้ในหลักสูตร และคุณภาพของแต่ละแห่งนั้น ก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควร  หากว่าท่านต้องการเรียนนวดกับโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข สถาบันบ้านสมุนไพรใบมินท์ของเรา ก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีคุณภาพ และเป็นทางเลือกที่ดีของท่าน

ถ้าท่านกำลังมองหาโรงเรียนสอนนวดสปาที่ดี และครบวงจร สถาบันของเราเป็นโรงเรียนสปาที่ตอบโจทย์ของท่านได้อย่างดี เพราะโรงเรียนสปาของเรา มีความแตกต่างจากโรงเรียนแห่งอื่นๆ นักเรียนที่มาเรียนนวดกับทางเรา จะได้ความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปอย่างเต็มที่ สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีประสบการณ์ในวงการนวดแผนไทยมาอย่างยาวนาน ไม่มีการหวงวิชา นอกจากนี้ โรงเรียนสปาของเรา ยังมีสถานที่ทำการฝึกสอนที่เป็นสัดส่วน สะอาด ปลอดภัย และยังมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรองรับจากกระทรวงสาธารณสุข ทำให้นักเรียนที่มาฝึกอบรมได้เรียนรู้ และได้ลงมือเรียนนวดและปฏิบัติจริง

สถาบันของ BSA เรา ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก และยังมีผู้ให้ความสนใจมาเรียนนวดมากมาย เนื่องจากในการเรียนการสอนนั้น ท่านจะได้เรียนรู้ทุกเทคนิคอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการนวด รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลักสูตรการนวดเพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือนำไปทำธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในด้านธุรกิจแก่ผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจนวดอีกด้วย

การเรียนการสอนที่สถาบันของเรา จะเน้นความสุขของผู้เรียน บรรยากาศในการเรียนจึงมีความผ่อนคลาย เหมือนอยู่บ้าน และอยู่กันแบบครอบครัว ไม่ได้เน้นการสอนแบบเคร่งเครียด แต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ใส่ใจในทุกขั้นตอนของผู้เรียน สอนจนนวดเป็นจริงๆ ไม่ใช่เพียงสอนให้จบหลักสูตรไปเท่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และมีความสุขในการเรียนไปพร้อมๆ กัน ที่สถาบันบ้านสมุนไพรใบมินท์ จึงให้ความสำคัญกับทั้งในเรื่องของสถานที่เรียน ที่ได้มีการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือทุกอย่างเป็นอย่างดี รวมถึงบรรยากาศในการเรียนที่เป็นกันเอง พร้อมทั้งใส่ใจในเรื่องมาตรฐานของหลักสูตรที่เปิดสอนด้วย

การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนของสถาบันของเรานั้น ไม่ใช่เพียงผู้ที่มีความรู้เรื่องนวด หรือนวดเก่งเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่มีหลักในการสอนที่ดี สอนอย่างมีมาตรฐาน มีเทคนิคในการสอนให้เข้าใจง่าย เพราะเราเน้นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในวงการนวด และมีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง เราเข้าใจดีว่า เวลาของท่านมีคุณค่า เราจึงต้องการคัดเลือกบุคลากรที่ดีที่สุด เพื่อจะได้สอนให้ท่านเข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้ อาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขาวิชานั้น เราคัดสรรมาเป็นอย่างดี จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับความรู้ เทคนิคดีๆ และทักษะที่ถูกต้อง จบมาประกอบาชีพได้อย่างชำนาญแน่นอน และที่สำคัญคือ ทุกหลักสูตรเรียนจบแล้วได้รับใบประกาศจากนายกสมาคมแพทย์แผนไทย รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งท่านสามารถนำไปเป็นใบรับรองการประกอบอาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ

สถาบัน BSA ของเรา เป็นโรงเรียนสอนนวดสปาที่ดีและได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเรียนนวดสปา หรือเรียนนวดแผนไทย หรือจำหน่ายอุปกรณ์นวดไทย อุปกรณ์สปาอย่างครบวงจร และครบถ้วน ในคุณภาพดีที่สุด โดยสถาบันสอนนวดสปาแผนไทยของเราได้เปิดสอนด้วยมาตรฐานการสอนที่มีคุณภาพ สอนให้จนกว่าจะทำได้จริง เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีรายได้และมีอาชีพติดตัว สิ่งสำคัญก็คือจะต้องประกอบอาชีพสุจริต ด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ สถาบัน BSA จึงขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนวดสปา นวดแผนไทย และการนวดแบบต่างๆ
หากท่านกำลังสนใจเรียนเกี่ยวกับการนวด และต้องการที่เรียนที่ได้มาตรฐาน มีหลักสูตรให้เลือกมากมาย และสอนอย่างมืออาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพอยู่ล่ะก็ ลองติดต่อสอบถามพูดคุยกับทางเราได้ ยินดีให้คำปรึกษา และให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ

เบอร์โทรศัพท์ / 02-062-7711 | 080-588-7444 - 080-445-6090 

Oil Massage

คือการนวดโดยใช้น้ำมันชนิดพิเศษ จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อของร่างกายไม่เน้นการลงน้ำหนัก แต่เน้นการให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

Thai Massage

การนวดเป็นศาสตร์และศิลป์สาขาหนึ่งของการแพทย์แผนโบราณไทย การนวดไทนจะเป็นการนวดที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง

Spa Massage

การนวดเป็นรูปแบบของการบำบัดรักษาโรคที่เก่าแก่ซึ่งจะช่วยผ่อนคลายและทำให้ร่างกายปราศจากความเครียด

Aromatherapy Massage

คือการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยนั้นต่างจากการนวดด้วยน้ำมันธรรมดาเพราะทางร้านจะสกัดจากพืชต่างๆที่ให้กลิ่นหอม

บริการ หลักสูตรการสอนหลักสูตรการสอน นวดสปา

หลักสูตรนวดแผนไทย และนวดสปา พร้อมให้บริการสำหรับนักเรียน ผูประกอบการร้านนวด ร้านสปา

โปรโมชั่นสอนนวดสปา

Baimint Spa ขอเสนอหลักสูตรเรียนการนวดอย่างมืออาชีพที่ดีต่อใจทั้ง 9 หลักสูตร ดีที่ 1 หลักสูตรการสอนนวดดี๊ดี โดยนักนวดมืออาชีพ ให้คุณได้เป็นมือโปรในเร็ววัน ให้คุณสามารถนำทักษะไปนวดให้กับครอบครัวของคุณได้ อีกทั้งยังนำไปประกอบเป็นธุรกิจสปาและกา นวดได้อย่างมีคุณภาพและครบวงจร มีหลายหลักสูตรการนวดแบบมือโปรให้เลือกเรียนในราคาที่ดีต่อใจมากๆ เพียงหลักสูตรละ 4,900 บาทเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนสปาหน้า

โปรโมชั่น เรียนสปาหน้า สอนนวดหน้า ราคา 4900 บาทเท่านั้น การสปาหน้า Facial Spa นั้นเป็นหนึ่งในวิธีสร้างความผ่อนคลาย ช่วยทำให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ ช่วยชะลอการเกิดร่องรอยแห่งวัยได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอนนวดเท้า

การนวดฝ่าเท้าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคการนวดที่มีตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเท้าเป็นอวัยวะที่ต้องใช้งานหนักตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลให้ดีอยู่เสมอ โดยใช้การนวด การบีบ การดึง การกดจุด และการยืดเท้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรโมชั่น สอนนวด

โปรโมชั่น เรียนนวดสปาแผนไทย ราคา 9,900 บาท หลักสูตรที่ได้รับ นวดแผนไทย พร้อมใบประกาศ นวดฝ่าเท้า พร้อมใบประกาศ นวดน้ำมัน พร้อมใบประกาศ สปาหน้า ตัวแถม สปาตัว ตัวแถม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนต่อเล็บด้วย POWDER GEL

PROMOTION หลักสูตรการต่อเล็บด้วย POWDER GEL- ทฤษฏีโครงสร้างเล็บและการเตรียมหน้าเล็บ- วิธีการต่อเล็บด้วย powder gel

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนปั้นนูนด้วยเจล

PROMOTION หลักสูตรการปั้นนูนด้วยเจล - ทฤษฏีโครงสร้างเล็บและการเตรียมหน้าเล็บ - การปั้นนูนแบบต่างๆด้วยเจล

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนปั้นนูนด้วยอคลิลิค-

PROMOTION หลักสูตรการปั้นนูนด้วยอคลิลิค- ทฤษฏีโครงสร้างเล็บและการเตรียมหน้าเล็บ- การปั้นนูนแบบต่างๆด้วยอคลิลิค

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนต่อเล็บด้วยยูวีเจล

PROMOTION หลักสูตรการต่อเล็บด้วยยูวีเจลทุกรูปแบบ- ทฤษฏีโครงสร้างเล็บและการเตรียมหน้าเล็บ- วิธีการต่อเล็บด้วยยูวีเจลทุกรูปแบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการสินค้าทั้งหมดที่เราให้จำหน่าย

จำหน่ายอุปกรณ์สปา และอุปกรณ์นวดแผนไทยอย่างครบวงจร เช่น ตู้อบสมุนไพร เตียงนวด เตียงสปา เก้าอี้นวดเท้า เบาะนวด ในราคาถูกเหมือนซื้อจากโรงงาน และยังมีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ที่สถาบัน BSA นอกจากจะเปิดสอนนวดแผนไทย นวดสปา สอนสักคิ้ว และสอนเพ้นท์เล็บแล้ว ยังมีการจำหน่ายอุปกรณ์สปา และนวดแผนไทยอย่างครบวงจรอีกด้วย เราเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับความนิยมอย่างมากในด้านของการทำเตียงสำหรับนวดสปา หรือนวดแผนไทย ซึ่งมีผู้ไว้วางใจและสนใจมาใช้บริการจำนวนมาก ดังนั้น หากท่านกำลังมองหาเตียงไม้ และเตียงนวด รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆ เกี่ยวกับสปาอยู่ล่ะก็ เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดีแน่นอน เตียงไม้ เตียงนวดที่ทางเราจัดจำหน่ายนั้น มีหลากหลายแบบ หลากหลายสีให้เลือกสรร สามารถนำไปใช้กับสถานที่ หรือรูปแบบของร้านท่านได้เป็นอย่างดี ดูสวยงาม มีระดับ ไม่ว่าท่านจะต้องการแบบน็อคดาวน์ หรืออยากได้เป็นแบบถอดประกอบ ทางเราก็มีไว้พร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการ และการใช้งานที่ดีที่สุดของท่าน รับรองว่าเข้ากับภาพลักษณ์ของร้าน และมีความเหมาะสมในการใช้งานที่ตรงใจ นอกจากเตียงไม้ หรือเตียงนวดแบบที่ร้านเรามีให้เลือกสรรมากมายแล้ว ก็ยังมีการรับทำตามสั่ง ตามความต้องการของท่านอีกด้วย ไม่ว่าท่านจะอยากได้ขนาดใด ใช้งานแบบใด ทางเราก็สามารถทำให้กับท่านได้อย่างถูกใจ ถ้าท่านกำลังมองหาเตียงนวด เตียงไม้นวดสปาที่ดีที่สุด ขอบอกว่าทางบริษัทของเรานั้นได้จัดจำหน่ายเตียงไม้คุณภาพดี มีมาตรฐาน และสามารถที่จะทำเตียงไม้ หรือเตียงนวดสปาในแบบที่ท่านต้องการได้ รวมไปถึงมีหลากหลายรูปแบบที่มีความสวยงาม หรูหราให้เลือก ที่สำคัญ ราคาถูก เหมือนซื้อจากโรงงาน ในด้านของคุณภาพ ไม่ต้องพูดถึง เพราะสินค้าทุกชิ้น ได้รับการใส่ใจในการเลือกสรรมาเพื่อท่านโดยเฉพาะ ท่านจึงมั่นใจในสินค้านั้นๆ ได้ว่ามีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ทางเรายังมีบริการจัดส่งสินค้าอีกด้วย โดยมีทั้งบริการจัดส่งทั่วประเทศ และบริการจัดส่งออกให้ท่านในราคาที่ถูก บริษัทของเรามีความน่าเชื่อถือ และมีผู้ให้ความไว้วางใจใช้บริการจำนวนมาก ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจในคุณภาพของการส่งสินค้าได้ และมั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงมือท่านอย่างปลอดภัยไม่เสียหาย อีกทั้งยังอยู่ในสภาพดีเหมือนใหม่ เพราะเราได้มีการจัดประกอบอย่างเรียบร้อยและเราทำการจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วด้วยทีมงานที่ใส่ใจเป็นอย่างดี เป็นทีมงานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากสั่งสินค้ากับทางเรา ท่านจึงจะได้รับสินค้าอย่างแน่นอน และยังเป็นบริการจัดส่งที่รวดเร็วอีกด้วย หากว่าท่านกำลังมองหาเตียงไม้ หรือเตียงสำหรับการนวดสปา ทางบริษัทของเรามีให้เลือกมากมาย และยังมีการรับผลิตเตียงโดยเราสามารถที่จะผลิตออกแบบได้ตามความต้องการของท่าน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สปา อุปกรณ์นวดต่างๆ ให้เลือกสรรอย่างครบวงจรอีกด้วย เรียกได้ว่า เราสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับความต้องการของท่านได้ทุกรูปแบบ มาที่นี่ที่เดียว ท่านจะได้ทุกสิ่งเกี่ยวกับการนวดสปากลับไปอย่างครบครัน ได้คุณภาพ ในราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย หากว่าท่านกำลังคิดเรื่องเตียงสำหรับนวดสปา และศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์นวดสปาที่ครบวงจรอยู่ล่ะก็ คิดถึงเราสิ

โปรโมชั่น สุดคุ้มโปรโมชั่นต่างๆ

โปรโมชั่น สุดคุ้ม สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนนวดสปา และอุปกรณ์นวดสปา สำหรับเปิดร้านนวด สนใจติดต่อได้เลยครับ

โปรโมชั่น พิเศษ

โปรโมชั่น พิเศษ พิเศษสุดๆ สำหรับท่านที่ต้องการเปิดร้านสปา หรือ ทำงานเกี่ยวกับการนวดสปา วันนี้เราจัดแพ๊กเกจ ที่เกี่ยวข้องกับการนวดสปา มาแบบครบวงจร

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรโมชั่น นวดไทย ฟรีนวดน้ำมัน

โปรโมชั่น นวดไทย ฟรีนวดน้ำมัน สำหรับท่านที่กำลังสนใจเรื่องของการ เรียนนวดไทย หรือ อยากที่จะเรียนนวด เพื่อไปประกอบอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

top